Par lbra

SIA „LBRA” ir akreditēta neatkarīga institūcija ar nu jau gandrīz 10 gadu pieredzi.

SIA “LBRA” ir konsultāciju uzņēmums, kurš dibināts un veiksmīgi darbojas kopš 2006. gada.

 • Connector.

  SIA LBRA Konsultācijas

  Konsultāciju sniegšana par jauno būvmateriālu sertificēšanu atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un CE marķējuma izmantošanu būvmateriālu tirgū, ka arī ISO standartu dokumentācijas veidošana (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 u.c.), A, B, C piesārņojošās darbības iesnieguma un ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde
  Uz konsultāciju sadaļu

 • Connector.

  SIA LBRA Inspekcija

  SIA “LBRA” Inspekcija. Organizācijas daļa, kas ir kompetenta veikt inspicēšanu kā A tipa inspicēšanas institūcija atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2012 standarta prasībām un Ministru kabineta noteikumiem sfērā: sākot no 2014. gada janvāra – Pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas koģenerācijas staciju gada pārskatu inspicēšana; sākot no 2015. gada novembra – Uzņēmuma energoauditu veikšana un elektroenerģijas bilances sastādīšana.
  Uz inspekcijas sadaļu

Moto: Uzticība, kvalitāte un ātrums ir mūsu prioritāte!

Misija: Sabiedrības vārdā kontrolēt kvalitātes prasību ievērošanu, kā arī sniegt palīdzību klientiem, konsultējot par ISO standartiem, CE marķējumu un būvmateriālu kvalitātes prasībām.

Vīzija: Darboties visā Latvijā, uzturot spēcīgu pārstāvniecību un izprotot klientu vajadzības augstākajā līmenī, nodrošinot augstāko kvalitāti sniegtajiem pakalpojumiem.


[]

LBRA vēsture

SIA „LBRA” ir dibināts 2006. gadā.

Tā straujāka attīstība sākās 2007. gadā, sniedzot konsultācijas ražošanas uzņēmumiem par CE marķējumu, paralēli aktīvi sadarbojoties ar biedrību „Latvijas Būvmateriālu Ražošanas Asociācija”, kā vienu no dibinātājiem.
Kopš 2010. gada uzņēmuma darbības sfēra tika paplašināta un sākās attīstība arī citās jomās, tādās kā ISO standartu prasību skaidrošana un konsultācijas, vadības sistēmu izveide (ISO 9001, ISO 14001), pieteikumu A,B,C atļauju piesārņojošai darbībai sagatavošana.
Kopš 2013. gada sākuma uzņēmuma attīstības mērķis bija pakalpojumu klāsta paplašināšana ar gada pārskatu inspicēšanu koģenerācijas stacijām, un dokumentācijas sagatavošanu, atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2013 standarta prasībām iesniegšanai Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK), kas arī tika veiksmīgi paveikts un iegūta attiecīgā akreditācija.
Savukārt 2015. gadā tika sasniegts SIA „LBRA” izvirzītais mērķis – inspicēšanas daļas akreditācijas sfēras paplašināšana – rūpniecisko energoauditu jomā.


LBRA rekvizīti un kontakti

Rekvizīti:

SIA „LBRA”
Reģ.Nr. 40003851932
Citadeles iela 1A, Rīga, LV-1010
AS DNB Bankas kontu: LV62RIKO0002013254747

Kontakti:

Faktiskā adrese: Citadeles iela 2, Rīga, LV-1010

Ja vēlies uzzināt papildus kontaktinformāciju, tad apmeklē sadaļu:

KONTAKTI