top of page
  • Writer's pictureLBRA

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumi

Normatīvais regulējums visu laiku mainās un komersantiem, t.sk., arī mums nepieciešams visu laiku pilnveidoties, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības.

2020. gada 1. decembrī veiktie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā paredz komersantiem saņemt izcelsmes apliecinājumus par elektroenerģiju, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā.


Šobrīd palīdzam dažādiem klientiem sagatavot nepieciešamo dokumentāciju Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanai un piedalāmies ražošanas vienības reģistrēšanas formas apstiprināšanā. Tāpēc lielāko daļu ikdienas pavadām ceļā, apsekojot nozīmīgas inženierbūves Latvijā.


Ja jums nepieciešamas konsultācijas elektroenerģijas izcelsmes apliecinājuma saņemšanai nepieciešamās dokumentācijas izstrādē un apstiprināšanā, sazinieties ar mums!

Vairāk par elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumiem lasiet šeit: https://www.lbra.lv/gada-parskatu-inspicesana


38 views0 comments

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page