top of page
  • Writer's pictureLBRA

''Rīgas gaisma'' apgaismojuma energoaudits ir noslēdzies!
Ar prieku vēlamies paziņot, ka SIA ‘’LBRA’’ ir noslēdzies viens liels posms – Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" apgaismojuma energoaudits. Projekta ietvaros 8 mēnešu periodā tika apsekoti aptv. 49 tūkst. gaismekļu un 39 tūkst. balstu Rīgas pilsētas teritorijā. Nākotnē pilsētā plānots veikt būtiskus energoefektivitātes pasākumus, nomainot gaismekļus uz energoefektīviem LED gaismekļiem, tāpēc sākotnēji tika veikts audits, lai apzinātu esošo situāciju un noteiktu potenciālos ieguvumus projektu realizējot.

Projekta ietvaros tika apsekotas ne tikai galvenās ielas, bet arī māju pagalmi, noteiktas apgaismojuma klases, konfliktzonas, balstu tehniskais stāvoklis, izstrādāta ielu profilshēma. Balstoties uz apsekojumos konstatēto tika sagatavots Dialux aprēķins, nosakot nepieciešamo potenciālo jaudu gaismekļiem ielās, ielas posmā vai attiecīgajā teritorijā (piemēram, parkos vai māju pagalmos), izpildot LVS 13201 standarta prasības.

Vēlamies teikt lielu paldies kolēģiem no AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” un Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaismas" par veiksmīgo sadarbību, komunikāciju un savstarpējo atbalstu! Protams, liels paldies arī visiem SIA "LBRA" darbiniekiem un sadarbības partneriem! Kopīga darba rezultātā mērķis ir sasniegts! Uz turpmāku sadarbību!

Šis noteikti bija liels izaicinājums, bet tas mums ir devis tikai lielāku degsmi darboties un turpināt riskēt, mācīties un sevi pilnveidot. Izaugsme gan uzņēmumam, gan darbiniekiem ir mūsu ilgtermiņa mērķis uz kuru tiecamies ik dienu!

Energoaudita realizācijai klients piesaistīja AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Energograntu.

81 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page