top of page
Neietekmējamības politika

SIA “LBRA” misija ir norošināt visu piedāvāto pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sekojošiem principiem:

  • Neietekmējamība

  • Neatkarība

  • Atbildība pret uzdoto darbu

  • Kompetence

  • Objektivitāte

  • Atklātība

  • Konfidenciaitāte

  • Atsaucība

 

SIA “LBRA” darbības mērķis ir popularizēt un uzlabot kopējo energoefektivitāti Latvijā un ārvalstīs. SIA “LBRA” apliecina, ka visi sniegtie pakalpojumi, veiktā darbības un SIA “LBRA”  personāls atbilst nacionālajiem un starptautiskajiem standartiem un noteikumiem.

 

SIA “LBRA” pakalpojuma saņēmējam apņemas nodrošināt, ka sniegtais pakalpojums būs kvalitatīvs, objektīvs, profesionāls un rentabls. Visi sniegtie pakalpojumi atbilst attiecīgajiem standartiem, specifikācijai un citām piemērojamām prasībām, kuras pieprasa akreditācijas iestādes.

SIA “LBRA”  nodrošina katrā pakalpojumā iesaistītās personas neatkarību, objektivitāti un neietekmējamību. Tiek veikta  interešu konfliktu un potenciālo interešu konfiltu izvērtēšana. Neietekmējamības politikas ievērošana sniedz pārliecību visām iesaistītajām pusēm, ka SIA “LBRA” sniegtie pakalpojumi ir uzticami, kvalitatīvi, neatkarīgi un profesionāli izstrādāti.

 

SIA “LBRA” vadība, personāls un citas iesaistītās puses ir apņēmušās izprast un īstenot šo politiku ikdienas darbībā, uzturot pastāvīgu kompetenci. SIA “LBRA” nodrošina, ka uzņēmuma vadības sistēma neprātraukti tiek uzlabota un tās darbība ir efektīva.

Aktuālā redakcija: 29.04.2022.

​Pārskatīta 29.05.2024.

bottom of page