top of page
  • Writer's pictureLBRA

Padariet uzņēmumu ilgtspējīgu un konkrētspējīgu, uzlabojot tā energoefektivitāti!

Updated: Mar 16, 2020

Uzņēmumi, uzlabojot energoefektivitāti, gūst ne tikai energoresursu ietaupījumu. Pašlaik tas dod uzņēmumiem daudz jaunu iespēju attīstībai un ilgtspējai. “Jāatzīst gan, ka daudzi uzņēmumi par šīm iespējām nezina un tās neizmanto,” skaidro akreditēta energoefektivitātes uzņēmuma “LBRA” valdes locekle, MSC. Ing. Zanda Jansone.


Pastāstiet, ko uzņēmums var iegūt, uzlabojot energoefektivitāti?

Pašlaik uzņēmumiem ir pieejami dažādi Eiropas fondi, kas ir vērsti uz ražošanas procesu optimizāciju, CO2 emisiju samazināšanu, ražotņu pārbūvei u.c.

Vēl uzņēmumi var pretendēt uz ESKO finansējumu – tie ir investori, kas atbalsta energoefektivitātes pasākumu ieviešanu uzņēmumos. LBRA ir akreditēts energoaudita uzņēmums. Mums ir informācija par šiem fondiem un cita veida līdzfinansējumu, un mēs labprāt tos iesakām izmantot uzņēmumiem.

Mēdz būt, ka uzņēmums, kas nav īsti pārliecināts par energoaudita nepieciešamību, atnāk pie mums uz konsultāciju, un mēs iesakām finansējumu uz kuru tas, iespējams, var pretendēt. Veicot energoauditu, mēs izvērtējam, vai uzņēmums atbilst nosacījumiem, lai pretendētu uz šo finansējumu, kā arī palīdzam sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.

Rūpniecības uzņēmumiem varam palīdzēt ieviest energopārvaldības sistēmu. Tad apstrādes rūpniecības uzņēmums var pieteikties OIK atlaidei, tā var būt līdz pat 40% no ikmēneša elektroenerģijas rēķina un līdz pat 85% gadā.Vai arī CO2 emisiju samazinājums uzņēmumiem dod kādas priekšrocības?

Bez šaubām, energoefektivitātes pasākumu mērķis ir samazināt CO2 emisijas. Uzlabojot energoefektivitāti, uzņēmums dod reālu ieguldījumu vides saglabāšanā, kā arī CO2 emisiju samazinājums ļauj samazināt dabas resursu nodokli.

Uzņēmums LBRA ar prieku atbalsta šādu uzņēmumu iniciatīvu. Palīdzam ar konsultācijām, dokumentācijas sagatavošanu, atbalstu energoefektivitātes pasākumu ieviešanas gaitā u.c.

Uzņēmumam LBRA ir patiess gandarījums, ka ar savu darbu varam dot ieguldījumu vides saudzēšanā un saglabāšanā.

Daudzi uzņēmumi uzskata, ka energoaudits ir kas tāds, kas jāveic tikai tad, ja to pieprasa, piemēram, kāda konkursa nosacījumi. Izskaidrojiet, kas īsti ir energoaudits un kam tas ir nepieciešams?

Energoaudits ir neatkarīgu ekspertu, aprēķinos balstīts izvērtējums, kā uzlabot esoša vai plānota projekta/uzņēmuma/ēkas energoefektivitāti.

LBRA speciālisti, veicot mērījumus un aprēķinus, analizē kopumā visu uzņēmuma vai ražošanas procesu, izvērtējot visdažādākos aspektus - ražošanas apjomu, enerģijas plūsmas u.c. Tiek iegūta kopējā bilance, kas parāda, cik enerģijas (megavatstundu) patērē katrs resurss, piemēram, apgaismojums, transports, ražošanas iekārtas u.c. Tas savukārt ļauj izvērtēt, kurā jomā ir nepieciešama optimizācija, lai lieki netērētu resursus.

Audita noslēgumā iesniedzam izvērtējumu ar ieteikumiem, kādus energoefektivitātes pasākumus ieteicams veikt, lai samazinātu patēriņu, piemēram, iesakām nomainīt ražošanas iekārtas vai apgaismojumu. Protams, arī norādam, cik lielu energoresursu ietaupījumu dos investīcijas un cik ilgā laikā tās atmaksāsies.

Mēdz būt, ka uzņēmumi energoauditu uztver kā formalitāti un apzināti cenšas rast iespēju, kur to varētu veikt formālāk, attiecīgi - arī lētāk. Tiesa, tad rezultāts var būt neapmierinošs, un var pat radīt problēmas. Piemēram, ir bijušas situācijas, kad energoauditā ir iekļauti energoefektivitātes pasākumi, kurus uzņēmums nemaz fiziski nevar veikt vai pasākumi, kas visdrīzāk būs neefektīvi. Tomēr, ja, izpildot Ekonomikas ministrijas prasības, energoaudits ir veikts un tajā ir iekļauti energoefektivitātes pasākumi, uzņēmumam tie ir jāīsteno.

Mūsu pamatmērķis ir veikt energoauditu, kas ir reāls rīks uzņēmuma attīstībai un resursu samazināšanai. Vēlamies, lai, ieviešot mūsu ieteiktos energoefektivitātes pasākumus, uzņēmums tik tiešām ietaupītu.

Lai aprēķini būtu objektīvi, veicam apsekošanu un iekārtu mērījumus uz vietas objektā.

LBRA ir pieredze dažādu ražošanas, lauksaimiecības, kokapstrādes, loģistikas u.c. uzņēmumu energoauditu veikšanā.

Vai uzņēmums pats nevar veikt sev energoauditu?

Latvijā ir maz uzņēmumu, kas pastāvīgā darbā algo energoaudita speciālistu. Turklāt uzņēmums, pats sev veicot energoauditu, var nebūt pietiekami objektīvs. Piemēram, ir iespējama šāda situācija. Uzņēmums, balstoties uz subjektīvām sajūtām, nolemj nomainīt elektromotorus, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu. Taču uzstāda iekārtas, kas, iespējams, atmaksāsies ļoti ilgā periodā. Energoaudita speciālistu ieteikumi turpretim tiek balstīti tikai un vienīgi uz aprēķiniem un pieejamajām tehnoloģijām Eiropā.

Mūsu uzņēmumam ir arī informācija par energoefektīviem risinājumiem, piemēram, siltumpaņeļiem, elektroiekārtām, kuras jau izmanto Eiropas valstīs, kas ir energoefektīvāki, ātrāk atmaksājas. Kā neatkarīgs eksperts, mēs parasti iesakām klientam energoefektīvus risinājumus, iekārtas, ko uzņēmumi var ieviest un panākt labu ietaupījumu.Kas garantē to, ka Jūsu ieteiktie risinājumi ir patiešām neatkarīgi?

LBRA ir akreditēts energoaudita uzņēmums, Latvijā ir septiņi šādi uzņēmumi. Akreditācijas gaitā tiek vērtēti uzņēmuma veiktie darbi (energoauditi), to kvalitāte, speciālistu pieredze un profesionalitāte, protams, tiek vērtēta uzņēmuma objektivitāte.

Uzticot LBRA veikt energoauditu, uzņēmums var būt drošs, ka mēs neesat ieinteresēti lobēt kādu ražotāju vai piegādātāju. Iesakām tikai tos risinājumus, kas mūsu vērtējumā uzņēmumam var dot ietaupījumu. Dažreiz pat veicot energoauditu konstatējam, ka uzņēmumā jau strādā speciālisti kuri ļoti kvalitatīvi veic energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, par kuriem priecājamies un palīdzam tikai uzlabot monitoringa procesu un ieteikt risinājumus kuriem nākotnē būtu jāpievērš uzmanība.

Komandā esam apvienojušies dažādu nozaru speciālisti - inženieris, sertificēts ēku energoauditori, projektētāji, arī vides speciālisti. Tas mums palīdz izvērtēt uzņēmuma energoefektivitāti no dažādiem aspektiem, atšķirīgu speciālistu redzējuma, iegūstot vispusīgāku ainu. Pateicoties tam, varam arī ieteikt lietderīgākos energoefektivitātes pasākumus.

Mums ir sadarbība ar Skandināvijas valstu speciālistiem kurus piesaistam uzņēmumu energoauditu izstrādē, kas energoefektivitātes izpratnē un pieredzē atsevišķos jautājumos ir pāris soļu priekšā.

Cik ilgā laikā investīcijas energoefektivitātes pasākumos atmaksājas?

Investīciju atmaksāšanās periods lielā mērā ir atkarīgs no uzņēmuma specifikas, veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem, kā arī no iekārtu reālā patēriņa. Dažkārt uzņēmumi uzskata, ka iekārta patērē daudz, taču, veicot mērījumus un aprēķinus, mēs secinām, ka patēriņš ir samērīgs, tad mēs neiesakām neko mainīt. Un mēdz būt arī otrādi – uzņēmumam šķiet, ka iekārta nepatērē daudz resurus, taču auditā atklājas, ka tā darbojas neefektīvi.

Energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās periods tiek rēķināts attiecībā pret investīcijām. Ja uzņēmums ir investējis pāris simtu eiro, bet ietaupījums ir ap 1000, investīcijas var atmaksāties pirmajā gadā. Investīcijas apgaismojumā, apkures sistēmā atmaksājas vidēji četru gadu laikā.

Lieliem ražošanas uzņēmumiem investīcijas parasti ir daudz lielākas. Piemēram, ja tiek investēts ražošanas iekārtās, attiecīgi arī atmaksāšanās periods ir ilgāks – vidēji seši- septiņi gadi.

Veicot energoauditu, mēs parasti iesakām energoefektivitātes pasākumus, kurus var ātri ieviest un kas atmaksāsies saprātīgā periodā. Ja redzam, ka investīciju atmaksāšanās periods būs ilgāks kā astoņi gadi, mēs šos energoefektivitātes pasākumus neiesakām, īpaši tāpēc, ka mūsdienās tehnoloģijas strauji attīstās.

Energoauditu lietderīgāk ir veikt plānojot uzņēmumu vai jau gatavam projektam?

Racionālāk ir veikt energoauditu plānošanas stadijā, jo tas parādīs, vai un cik ilgā laikā projekts atmaksāsies. Latvijā ir daudz projektu, kur projektēšanā ieguldītas pamatīgas finanses, un tikai pēc tam top skaidrs, ka tas neatmaksāsies.

Pašlaik daudz tiek būvētas tā dēvētās nulles enerģijas ēkas. LBRA uzņēmums var dod savus ieteikumus - kādas tehnoloģijas izmantot, lai energoresurusu patēriņš būtu pēc iespējas zemāks.

Vai par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu jādomā tikai lielajiem un vidējiem uzņēmumiem?

Mana pārliecība ir, ka energoaudits un energoefektivitātes pasākumi ir nepieciešami jebkuram uzņēmumam – arī nelielam. Energoefektīva saimniekošana liecina par uzņēmuma ilgtspēju un ir pamats tā attīstībai nākotnē.

100% piekrītu ALTUM teiktajam - neinvestējot energoefektivitātē, uzņēmums var zaudēt konkurentiem. Piemēram, Ja konkurents būs investējis energoefektīvākās ražošanas iekārtās, bet Tavas iekārtas būs mazāk efektīvas, energoresursu patēriņam un cenām pieaugot, vari zaudēt konkurentam.

Mazajiem uzņēmumiem energoaudits nav obligāta prasība, tas ir brīvprātīgs pasākums. LBRA veic energoauditus arī nelieliem uzņēmumiem – mēs izvērtējam no energoefektivitātes viedokļa uzņēmuma darbību, ražošanas procesu, iesakām pasākumus energoefektivitātes uzlabošanai, piemēram, tā var būt apkures sistēmas nomaiņa. Mazie uzņēmumi bieži veic energoauditu, lai pieteiktos uz Eiropas fondu finansējumu vai līdzfinansējumu, vai lai nākotnē plānotu nepieciešamās investīcijas.

Un kādas ir energoaudita izmaksas?

Energoaudits ir atsevišķs maksājums, kas ietver objekta apsekošanu un mērījumus, informācijas apkopšanu, aprēķina daļu un energoefektivitātes pasākumus. Audita izmaksas parasti ir no 1500 – 5000 EUR. Lielākās izmaksas parasti rada objekta apsekošana. Šīs izmaksas ir atkarīgas no nepieciešamā resursu un laika ieguldījuma, vai mūsu speciālistiem ir jāapseko viena ēka vai 30.

LBRA mērķis nav tikai pelnīt naudu, veicot energoauditus. Mēs vēlamies izglītot sabiedrību, tādēļ lasam lekcijas uzņēmumos par enegoefektivitāti. Un arī tas dod rezultātu, piemēram, uzņēmums samazināja elektroenerģijas patēriņi par 20%, jo, sekojot mūsu ieteikumiem, motivēja darbiniekus vairāk domāt par to, lai neatstātu ieslēgtu apgaismojumu. Kā arī, ja pirms obligātā uzņēmuma energoaudita uzņēmums bijis ļoti skeptisks par audita nepieciešamību, vairāk pat negatīvs, pēc pirmajā gadā jau ieraudzītajiem finansiālajiem ieguvumiem, mainījis domas.

Pirms energoaudita veikšanas mēs parasti aicinām uzņēmumu uz bezmaksas konsultāciju. Kopīgi ar uzņēmumu meklējam risinājumu, kā energoauditu veikt efektīvāk, lai būtu jāiegulda mazāk resursu, attiecīgi būtu mazākas energoaudita izmaksas.

Katrā ziņā arī no bezmaksas konsultācijas uzņēmums var iegūt. Mēs izstāstīsim savu redzējumu, kā uzņēmums var uzlabot energoefektivitāti un kādiem aspektiem vajadzētu pievērst uzmanību. Ja tas būs iespējams, ieteiksim arī uzņēmumam piemērotākos fondus vai līdzfinansējumu, kam var pieteikties.


Aicinām uzņēmumus pieteikties bezmaksas konsultācijai!


474 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page