Uzņēmumu enrgoaudits

SIA "LBRA" Inspekcija ir viens no septiņiem uzņēmumiem valstī, kas ir akreditēts veikt uzņēmumu energoauditu (akreditācijas nr. I-498).

 

Energoefektīva enerģijas izmantošana pēdējos gados kļūst arvien aktuālāka gan pasaulē, gan arī Latvijā. To pierāda arī 2012. gada 4. decembrī pieņemtā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, kas nosaka, ka lielajos uzņēmumos (kuros darbinieku skaits ir 250 un vairāk) līdz 2015. gada 5.decembrim obligāti jāveic energoaudits. Uzņēmums ir atbrīvots no pienākuma veikt regulārus energoauditus, ja tajā ir ieviesta un sertificēta energopārvaldības sistēma ISO 50001 vai vides vadības sistēma atbilstoši ISO 14001 standarta prasībām.

 

Uzņēmumu energoaudits ir procedūra, ko veic lielajos nozaru uzņēmumos, lai iegūtu informāciju par visām uzņēmuma enerģijas patēriņa struktūrām, kurām nosaka skaitliskā izteiksmē rentablas enerģijas ietaupījuma iespējas, un kuras rezultātus apkopo uzņēmuma energoaudita sagatavotajā un izsniegtajā pārskatā.

Mērķis:

Iegūt informāciju par ēkas vai ēku grupas rūpnieciskās vai komerciālās darbības faktisko enerģijas patēriņu, kā arī skaitliskā izteiksmē noteikt enerģijas ietaupījuma iespējas.

Par uzņēmuma energoauditu:

Uzņēmumna energoaudits ir visaptverošs uzņēmuma pārvaldībā esošo ēku, inženiertehnisko sistēmu, ražošanas iekārtu un aprīkojuma, kā arī transporta nodrošinājuma patērētās enerģijas sadalījums. Uzņēmuma energoaudits ir nozīmīgs solis katram uzņēmumam neatkarīgi no tā izmēra un veida, lai uzlabotu energoefektivitāti, samazinātu enerģijas patēriņu un sasniegtu izmaksu ietaupījumu.

Pamatojoties uz patērētās enerģijas sadalījumu energoauditori, sadarbojoties ar nozares uzņēmumu tehnologiem, izstrādā tehniski un ekonomiski pamatotus risinājumus enerģijas taupīšanas iespējām, kā arī saražotās produkcijas ražības celšanai pie nemainīga vai samazināta enerģijas patēriņa.

Energoaudita procedūra balstās uz pasūtītāja iesniegtajiem datiem par patērēto enerģiju, kā arī uz vietas veiktajiem mērījumiem. Tiek novērtēta patērētā elektroenerģija iekārtām un apgaismojumam konkrētā laika periodā.

Pēc informācijas par uzņēmumā patērēto enerģiju iegūšanas, energoauditori sastāda uzņēmuma enerģijas bilanci, kā arī sastāda tehniski un ekonomisku pamatotus ieteikumus un energoaudita pārskatu, ko iesniedz Ekonomikas Ministrijai.

Ieguvumi, veicot uzņēmuma energoauditu:

  1. Izmērāma informācija par enerģijas izmantošanu un patēriņu, kā arī tās monitoringu;

  2. Atzinumā iekļauj informāciju par iepriekšējiem diviem gadiem.

  3. Minimāla skaita darbinieku iesaistīšana;

  4. Jāveic tikai reizi četros gados;

  5. Izpilde 1 mēneša laikā (no dokumentācijas saņemšanas);

  6. Ekonomikas Ministrijas prasību izpilde.

Uzņēmumu saraksts, kuriem uzņēmuma energoaudits ir noteikts kā obligāts pasākums atrodams ŠEIT

Bieži vien lielie elektroenerģijas patērētāji kļūdaini veic uzņēmuma energoauditu kaut arī viņu pāšpatēriņš ir zem 500 MWh/gadā. Vairāk informācijas par šo lasi sadaļā "Elektroenerģijas bilances sastādīšana".

Ja jūsu uzņēmumam ir nepieciešams veikt uzņēmuma energoauditu, sazinieties ar mums.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook