Uzņēmumu enrgoaudits

SIA "LBRA" Inspekcija ir viens no septiņiem uzņēmumiem valstī, kas ir akreditēts veikt uzņēmumu energoauditu (akreditācijas nr. I-498).

 

Uzņēmumu energoaudits ir procedūra, ko veic lielajos nozaru uzņēmumos, lai iegūtu informāciju par visām uzņēmuma enerģijas patēriņa struktūrām, kurām nosaka skaitliskā izteiksmē rentablas enerģijas ietaupījuma iespējas, un kuras rezultātus apkopo uzņēmuma energoaudita sagatavotajā un izsniegtajā pārskatā.

Mērķis:

Iegūt informāciju par ēkas vai ēku grupas rūpnieciskās vai komerciālās darbības faktisko enerģijas patēriņu, kā arī skaitliskā izteiksmē noteikt enerģijas ietaupījuma iespējas.

Par uzņēmuma energoauditu:

Uzņēmumna energoaudits ir visaptverošs uzņēmuma pārvaldībā esošo ēku, inženiertehnisko sistēmu, ražošanas iekārtu un aprīkojuma, kā arī transporta nodrošinājuma patērētās enerģijas sadalījums. Uzņēmuma energoaudits ir nozīmīgs solis katram uzņēmumam neatkarīgi no tā izmēra un veida, lai uzlabotu energoefektivitāti, samazinātu enerģijas patēriņu un sasniegtu izmaksu ietaupījumu.

Pamatojoties uz patērētās enerģijas sadalījumu energoauditori, sadarbojoties ar nozares uzņēmumu tehnologiem, izstrādā tehniski un ekonomiski pamatotus risinājumus enerģijas taupīšanas iespējām, kā arī saražotās produkcijas ražības celšanai pie nemainīga vai samazināta enerģijas patēriņa.

Energoaudita procedūra balstās uz pasūtītāja iesniegtajiem datiem par patērēto enerģiju, kā arī uz vietas veiktajiem mērījumiem. Tiek novērtēta patērētā elektroenerģija iekārtām un apgaismojumam konkrētā laika periodā.

Pēc informācijas par uzņēmumā patērēto enerģiju iegūšanas, energoauditori sastāda uzņēmuma enerģijas bilanci, kā arī sastāda tehniski un ekonomisku pamatotus ieteikumus un energoaudita pārskatu, ko iesniedz Ekonomikas Ministrijai.

Ieguvumi, veicot uzņēmuma energoauditu:

  1. Izmērāma informācija par enerģijas izmantošanu un patēriņu, kā arī tās monitoringu;

  2. Atzinumā iekļauj informāciju par iepriekšējiem diviem gadiem.

  3. Minimāla skaita darbinieku iesaistīšana;

  4. Jāveic tikai reizi četros gados;

  5. Izpilde 1 mēneša laikā (no dokumentācijas saņemšanas);

  6. Ekonomikas Ministrijas prasību izpilde.

Uzņēmumu saraksts, kuriem uzņēmuma energoaudits ir noteikts kā obligāts pasākums atrodams ŠEIT

Uzņēmuma energoaudita cena: Cena uzņēmuma energoauditam ir atkarīga no uzņēmuma lieluma, apskatāmo komponešu skaita, pieejamo datu apjoma. Piemēram, ja uzņēmuma īpašumā ir tikai ofisa telpas, bet uzņēmumam dēļ apgrozījuma vai darbinieku skaita audits ir obligāts, audita izmaksas būtu no 800 EUR, bet ražošanas uzņēmumam kuram ir dažādi ražošanas cehi no 2000,00 EUR. Bet katram klientam izmaksas tiek noteiktas individuāli, ņemot vērā uzņēmuma specifiku.

Galvenie plusi uzņēmuma energoauditam ir, ka tas jāveic tikai reizi 4 gados, tādejādi nav ikgadējās pakalpojuma izmaksas.

Bieži vien lielie elektroenerģijas patērētāji kļūdaini veic uzņēmuma energoauditu kaut arī viņu pāšpatēriņš ir zem 500 MWh/gadā. Vairāk informācijas par šo lasi sadaļā "Elektroenerģijas bilances sastādīšana".

Ja jūsu uzņēmumam ir nepieciešams veikt uzņēmuma energoauditu, sazinieties ar mums.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook