top of page

Uzņēmumu enregoaudits

SIA "LBRA" Inspekcija ir viens no septiņiem uzņēmumiem valstī, kas ir akreditēts veikt uzņēmumu energoauditu (akreditācijas nr. I-498).

 

Uzņēmumu energoaudits ir procedūra, ko veic lielajos nozaru uzņēmumos, lai iegūtu informāciju par visām uzņēmuma enerģijas patēriņa struktūrām, kurām nosaka skaitliskā izteiksmē rentablas enerģijas ietaupījuma iespējas, un kuras rezultātus apkopo uzņēmuma energoaudita sagatavotajā un izsniegtajā pārskatā.

Mērķis:

Iegūt informāciju par ēkas vai ēku grupas rūpnieciskās vai komerciālās darbības faktisko enerģijas patēriņu, kā arī skaitliskā izteiksmē noteikt enerģijas ietaupījuma iespējas.

Par uzņēmuma energoauditu:

Uzņēmuma energoaudits ir visaptverošs uzņēmuma pārvaldībā esošo ēku, inženiertehnisko sistēmu, ražošanas iekārtu un aprīkojuma, kā arī transporta nodrošinājuma patērētās enerģijas sadalījums. Uzņēmuma energoaudits ir nozīmīgs solis katram uzņēmumam neatkarīgi no tā izmēra un veida, lai uzlabotu energoefektivitāti, samazinātu enerģijas patēriņu un sasniegtu izmaksu ietaupījumu.

Pamatojoties uz patērētās enerģijas sadalījumu, energoauditori, sadarbojoties ar nozares uzņēmumu tehnologiem, izstrādā tehniski un ekonomiski pamatotus risinājumus enerģijas taupīšanas iespējām, kā arī saražotās produkcijas ražības celšanai pie nemainīga vai samazināta enerģijas patēriņa.

Energoaudita procedūra balstās uz pasūtītāja iesniegtajiem datiem par patērēto enerģiju, kā arī uz vietas veiktajiem mērījumiem. Tiek novērtēta patērētā elektroenerģija iekārtām un apgaismojumam konkrētā laika periodā.

Pēc informācijas par uzņēmumā patērēto enerģiju iegūšanas, energoauditori sastāda uzņēmuma enerģijas bilanci, kā arī sastāda tehniski un ekonomisku pamatotus ieteikumus un energoaudita pārskatu, ko iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojam.

Ieguvumi, veicot uzņēmuma energoauditu:

  1. Izmērāma informācija par enerģijas izmantošanu un patēriņu, kā arī tās monitoringu;

  2. Atzinumā iekļauj informāciju par iepriekšējiem diviem gadiem.

  3. Minimāla skaita darbinieku iesaistīšana;

  4. Jāveic tikai reizi četros gados;

  5. Izpilde 1 mēneša laikā (no dokumentācijas saņemšanas);

  6. Energoefektivitātes likuma prasību izpilde.

Uzņēmuma energoaudita cena:

Cena uzņēmuma energoauditam ir atkarīga no uzņēmuma lieluma, apskatāmo komponešu skaita, pieejamo datu apjoma. Piemēram, ja uzņēmuma īpašumā ir tikai ofisa telpas, bet uzņēmumam apgrozījuma vai darbinieku skaita dēļ audits ir obligāts, audita izmaksas būtu no 1500 EUR, savukārt lielajiem patērētājiem audita izmaksas sākot no 2500,00 EUR bez PVN. Bet katram klientam izmaksas tiek noteiktas individuāli, ņemot vērā uzņēmuma specifiku.

Galvenie plusi uzņēmuma energoauditam ir, ka tas jāveic tikai reizi 4 gados, tādejādi nav ikgadējās pakalpojuma izmaksas.

Bieži vien lielie elektroenerģijas patērētāji kļūdaini veic uzņēmuma energoauditu kaut arī viņu pāšpatēriņš ir zem 500 MWh/gadā. Vairāk informācijas par šo lasi sadaļā "Elektroenerģijas bilances sastādīšana".

Ar mūsu projektiem un klientu atsauksmēm var iepazīties šeit: Atsauksmes Projekti

Ja Jūsu uzņēmumam ir nepieciešams veikt uzņēmuma energoauditu, droši sazinieties ar mums!

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
bottom of page