top of page

Vides aizsardzība

SIA "LBRA" veic dažāda veida konsultācijas un novērtējuma izstrādi vides aizsardzības jomā:​

  • Ietekmes uz vidi novērtējumu izstrādi;

  • Sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi;

  • Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu izstrādi;

  • Iesniegumu A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas saņemšanai sagatavošanu;

  • Energoefektivitātes un SEG emisiju novērtējums, atzinumu izstrāde;

  • Dzīves cikla analīze;

  • Ilgtspējas novērtējums, ilgtermiņa stratēģiju izstrāde.

Lai saņemtu detalizētāku informāciju par pakalpojumiem, sazinies ar mums!

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
bottom of page