top of page

Vides aizsardzība

SIA "LBRA" veic dažāda veida konsultācijas un novērtējuma izstrādi vides aizsardzības jomā:​

 • Ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējumu izstrādi;

 • Ietekmes uz vidi novērtējumu izstrādi;

 • Sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi;

 • Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu izstrādi;

 • Iesniegumu A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas saņemšanai sagatavošanu;

 • Ezeru ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādi;

 • Plūdu risku pārvaldības plānu izstrādi;

 • u.c.

Radiācijas drošības un kodoldrošības novērtēšanas pakalpojumus:

Radiācijas drošības un kodoldrošības sertificēta eksperta (nemedicīniskajā apstarošanā) pakalpojumi šādās jomās:

Radiācijas eksperta pakalpojumi šādās jomās:

 • Radiācijas drošība, veicot darbības ar radioaktīvas vielas saturošiem jonizējošā starojuma avotiem (JSA):

  • Darbības ar valsts nozīmes JSA: kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana, mērījumu veikšana (darba vietas monitorings un kvalitātes mērījumi), konsultēšana radiācijas drošības nodrošināšanā, transportēšanā, darbībās ar radioaktīvajiem atkritumiem un demontāžā un likvidēšanā;

  • Darbības ar slēgtajiem lieljaudas, vidējas jaudas un citas jaudas JSA: kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana, mērījumu veikšana (darba vietas monitorings un kvalitātes mērījumi), konsultēšana radiācijas drošības nodrošināšanā, transportēšanā, darbībās ar radioaktīvajiem atkritumiem un demontāžā un likvidēšanā;

  • Darbības ar vaļējiem lieljaudas JSA: kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana.

  • Darbības ar vaļējiem vidējas jaudas un vaļējiem citas jaudas JSA: kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana, mērījumu veikšana (darba vietas monitorings un kvalitātes mērījumi), konsultēšana radiācijas drošības nodrošināšanā, transportēšanā un darbībās ar radioaktīvajiem atkritumiem.

 • Radiācijas drošība, veicot darbības ar dabiskas izcelsmes radioaktīvajiem materiāliem: kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana un konsultēšana radiācijas drošības nodrošināšanā;

 • Radiācijas drošība, veicot darbības ar radioaktīvas vielas nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem:

 • Darbības ar paātrinātājiem (u.c. lieljaudas JSA): kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana, mērījumu veikšana (darba vietas monitorings un kvalitātes mērījumi), konsultēšana radiācijas drošības nodrošināšanā.

 

Kodoldrošības eksperta pakalpojumi šādā jomā:

 • Radiācijas drošība un kodoldrošība, veicot darbības ar kodolmateriāliem: Kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana, mērījumu veikšana (darba vietas monitorings un kvalitātes mērījumi), konsultēšana radiācijas drošības nodrošināšanā, transportēšanā, darbībās ar radioaktīvajiem atkritumiem un demontāžā un likvidēšanā.

Lai saņemtu detalizētāku informāciju par pakalpojumiem, sazinies ar mums!

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook
bottom of page