top of page

Padariet uzņēmumu ilgtspējīgu un konkurētspējīgu, uzlabojot tā energoefektivitāti!

Uzņēmumi, uzlabojot energoefektivitāti, gūst ne tikai energoresursu ietaupījumu. Pašlaik tas dod uzņēmumiem daudz jaunu iespēju attīstībai un ilgtspējai. “Jāatzīst gan, ka daudzi uzņēmumi par šīm iespējām nezina un tās neizmanto,” skaidro akreditēta energoefektivitātes uzņēmuma “LBRA” valdes locekle, MSC. Ing. Zanda Jansone...

Mūsu darbības virzieni

Our Servuces
Konsultācijas par energoefektivitāti un ISO standartiem

Energoefektivitātes pasākumu noteikšana, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde, pieteikumu sagatavošana ES fondu līdzfinansējuma saņemšanai. Konsultācijas dažāda veida ISO (14001, 9001, 500001).

Publiskais iepirkums

Konsultācijas saistībā ar iepirkumu procedūrām (iepirkumu nolikumu, piedāvājumu un iesniegumu izstrāde) Publisko iepirkumu likumam.

Vides
aizsardzība un SEG emisiju novērtējums

Ietekmes uz vidi novērtējuma, A, B, C kategorijas piesārņojošo darbību iesniegumu sagatavošana.

Uzņēmumu un ēku energoauditi

Uzņēmuma energoaudits ir nozīmīgs solis katram uzņēmumam neatkarīgi no tā izmēra un veida, lai uzlabotu energoefektivitāti, samazinātu enerģijas patēriņu un sasniegtu izmaksu ietaupījumu. Veicam komersantam īpašumā esošo ēku energoauditu.

Elektroenerģijas bilances sastādīšana

Elektroenerģijas bilances sastādīšana, lai noteiktu komersanta tiešo pašpatēriņu, ņemot vērā patērēto un nodoto elektroenerģijas apjomu.

"Izvēlies akreditētu uzņēmumu!"

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
Contact
bottom of page