top of page

Energoefektivitātes risinājumi jūsu uzņēmumam! 

SIA „LBRA” ir akreditēta, neatkarīga institūcija ar nu jau gandrīz 15 gadu pieredzi. Uzņēmumā strādājošie speciālisti sniedz dažāda veida konsultācijas uzņēmumiem, kas vēlas paaugstināt energoefektivitāti, nodrošinot uzņēmumu energoauditu, koģenerācijas staciju gada pārskatu inspicēšanu, vides aizsardzību, konsultācijas par ISO standartiem, Publisko iepirkumu likumu, u.c.

Mūsu darbības virzieni

Our Servuces
Uzņēmumu energoauditi

Uzņēmuma energoaudits ir nozīmīgs solis katram uzņēmumam neatkarīgi no tā izmēra un veida, lai uzlabotu energoefektivitāti, samazinātu enerģijas patēriņu un sasniegtu izmaksu ietaupījumu. Veicam komersantam īpašumā esošo ēku energoauditu.

Koģenerācijas staciju gada pārskatu inspicēšana

Koģenerācijas stacijās pārdotās un lietderīgi vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas, kas iegūta ražojot elektroenerģiju, koģenerācijā, izmantojot dabas gāzi vai atjaunojamos energoresursus, gada pārskatu inspicēšana.

Elektroenerģijas bilances sastādīšana

Elektroenerģijas bilances sastādīšana, lai noteiktu komersanta tiešo pašpatēriņu, ņemot vērā patērēto un nodoto elektroenerģijas apjomu.

Publiskais iepirkums

Konsultācijas saistībā ar iepirkumu procedūrām (iepirkumu nolikumu, piedāvājumu un iesniegumu izstrāde) Publisko iepirkumu likumam.

Vides aizsardzība

Ietekmes uz vidi novērtējuma, A, B, C kategorijas piesārņojošo darbību iesniegumu sagatavošana.

Konsultācijas par energoefektivitātes jautājumiem un ISO standartiem

Energoefektivitātes pasākumu noteikšana, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde, pieteikumu sagatavošana ES fondu līdzfinansējuma saņemšanai. Konsultācijas dažāda veida ISO (14001, 9001, 500001).

"Izvēlies akreditētu uzņēmumu!"

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
Contact
bottom of page